گفتگو را مجالی نیست
شاعر: علیرضا حسینی                موضوع: سیاسی                قالب: شعر نو (سپید)                فراخوان: بدون فراخوان
فرستنده: علیرضا حسینی                تاریخ ارسال: 2014-08-19                بازدید: 2746     

گفتگو را مجالی نیست

آنجا که ضحاک ماردوش مغزها را تهی کرده

گفتگو را مجالی نیست

کیسه ها پر از دینارهای ابن زیاد است

گفتگو را مجالی نیست

پرده های تعصب چشم ابن مجلم ها را کور کرده

و گوش ها از خرافات پر شده

گفتگو را مجالی نیست

رائفی پورها زیر توجیهات توهمات گزینشی دفن شده اند

گفتگو را مجالی نیست

زبان باز نکرده تیرهای تهمت و افترا در راه است

گفتگو را مجالی نیست

اذهان عمومی مشوش است

و امنیت مرغها با ناله خروسی در هم می ریزد

توهین به خرافات مقدس وار را پاسخ فقط گلوله است و طناب و دار

گفتگو را مجالی نیست

راه فرار هم نیست

که ترا آنچنان لجن مال کرده اند

که هیچ نقطه زمین پذیرای تو نیست

ای برادر صلح طلب....

گفتگو را مجالی نیست

برخیز تا خشاب ها را پر کنیم....

آری سینه پاسداران و چماق به دستان را از سرب داغ پر خواهیم کرد

وجدانت آسوده ای برادر صلح طلب

این تو نیستی که تیر می افکنی

این خداست که تیر می اندازد

و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی


برای ارسال نظر وارد شوید و یا ثبت نام نمایید
     ثبت نام
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است.
جستجو